portal klienta

Projektowanie

Nasz zespół projektowy posiada wieloletnie doświadczenie i działa w oparciu o jeden za najlepszych programów inżynierskich Autodesk Inventor 3D. Każdy układ szynoprzewodu jest projektowany indywidualnie i doskonale odpowiada na zapotrzebowanie klienta.

Jesteśmy w stanie dostosować projekt nawet do najbardziej specyficznych wymagań. Zawdzięczamy to wieloletniemu doświadczeniu i znajomości inżynierii szynoprzewodów.
 

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektu technicznego wybranego systemu szynoprzewodów. W zakres tej usługi wchodzi:

 • pomiar na obiekcie,
 • uzgodnienia za poddostawcami urządzeń (m.in. generatorów, transformatorów oraz rozdzielnic),
 • optymalizacja oferowanych szynoprzewodów pod kątem parametrów elektrycznych (np. straty, temperatury),
 • dostosowanie trasy szynoprzewodu pod kątem elektrycznym i budowlanym,
 • wykonanie dokumentacji technicznej (do zatwierdzenia przez Inwestora) oraz podwykonawczej, w skład której wchodzi dokumentacja techniczno-ruchowa, deklaracja zgodności, protokół badań napięciowych oraz protokół badań pomontażowych.

Spółka świadczy kompleksowe usługi projektowe m.in. dla przemysłu hutniczego, koksowniczego, energetycznego oraz ochrony środowiska, w zakresie:

 • urządzeń i maszyn koksownicze,
 • urządzeń i maszyn hutniczych,
 • urządzeń i maszyn dla górnictwa,
 • instalacji elektrycznych i AKPiA,
 • systemów sterowania i nadzoru procesów technologicznych,
 • urządzeń walcowni,
 • urządzeń do uzdatniania wody,
 • odlewni, prasowni, ciągarni,
 • pieców hutniczych,
 • turbin, generatorów i kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • urządzeń transportowych.