portal klienta

Kontakt

HOLDUCT Sp. z o.o. 

ul. Serdeczna 15
43-109 Tychy
POLSKA

 • tel: +48 32 784 20 01

 • tel: +48 32 784 20 17

Sekretariat:

 • email: holduct@holduct.pl

Marketing i sprzedaż:

 • tel: +48 32 784 20 28
 • email: marketing@holduct.pl

Produkcja:

 • tel: +48 32 784 20 06
 • email: holduct@holduct.pl

Dział Realizacji Projektów:

 • tel: +48 32 784 20 10 
 • email: realizacja@holduct.pl
   

HOLDUCT Sp. z o.o. Oddział Rybnik

ul. Rymera 19
44-270 Rybnik, Poland

 • tel: +48 32 420 25 50
 • email: rybnik.biuro@holduct.pl
   

Dział Realizacji Kontraktów 

 • tel: +48 32 420 25 44 
   

Dział Prefabrykacji Rozdzielnic 

 • tel: +48 32 420 25 50
   

Dział Wsparcia Technicznego 

 • tel: +48 32 420 25 58
   

Dział Systemów Sterowania i Wizualizacji 

 • tel: + 48 32 420 25 66
   

Dział Projektowania Elektrycznego i Automatyki  

 • tel: +48 32 420 25 65
   

Dział Zakupów i Logistyki 

 • tel: +48 32 420 25 60
   

Dział Przygotowania Produkcji / Marketing  

 • tel: +48 32 420 25 56
   

Dział Kadr

 • tel: +48 32 420 25 54