portal klienta

Montaż

HOLDUCT Sp. z o.o. od początku swojego istnienia specjalizuje się w kompleksowych pracach związanych z montażem maszyn i urządzeń. Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze monterów oraz spawaczy, spółka zapewnia najwyższą jakość wykonanych prac oraz terminowość, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

HOLDUCT świadczy usługi montażu następujących maszyn i urządzeń:

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnej produkcji,
 • montaż szynoprzewodów innych producentów,
 • montaż Wyłączników Generatorowych w istniejących układach wyprowadzenia mocy,
 • dostosowanie przyłączy szynoprzewodów po wymianie transformatorów i rozdzielnic,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 • obiektów elektrycznych i energetycznych,
 • elektrofiltrów,
 • urządzeń pomocniczych w elektrowniach,
 • kotłów energetycznych,
 • rurociągów przemysłowych,
 • konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych,
 • instalacji odazotowania,
 • maszyn i urządzeń hutniczych, koksowniczych i górniczych.


 

Montaż Szynoprzewodów 

Specjalizujemy się w kompleksowym montażu systemów szynoprzewodów produkcji własnej, jak również innych producentów. Oferujemy usługi z zakresu nadzoru montażowego, prac spawalniczych oraz prób napięciowych i badań pomontażowych wszystkich typów szynoprzewodów. 

Nasze zespoły montażowe posiadają bogate doświadczenie w montażu szynoprzewodów w najcięższych warunkach technicznych oraz logistycznych. 
 

Montaż Wyłączników Generatorowych 

Posiadamy bogate doświadczenie w montażu Wyłączników Generatorowych wiodących producentów światowych. 

Wykonujemy montaż Wyłączników Generatorowych w: 

 • w nowych instalacjach szynoprzewodów, 
 • w instalacjach istniejących wraz z adaptacją istniejących szynoprzewodów do nowego układu. 
   

Przeglądy okresowe — konserwacja 

Przeglądy okresowe wraz z konserwacja są najbardziej efektywne, gdy są przeprowadzane regularnie. 
Dzięki temu można uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych np. utratą izolacji, szczelności, wypaleniem styków przyłączy, itp.

HOLDUCT oferuje plan przeglądów okresowych, dzięki którym istnieje możliwość' przedłużenia okresu gwarancyjnego istniejących instalacji szynoprzewodów jedno i trójfazowych wszystkich producentów. 
 

Wymiana podzespołów w istniejących systemach 

W przypadku wykrycia uszkodzenia podzespołów/części na istniejącej instalacji, HOLDUCT oferuje wymianę uszkodzonych podzespołów wszystkich producentów szynoprzewodów, np.: 

 • styków przyłączy do urządzeń (uszkodzonych na skutek np. korozji elektrochemicznej), 
 • złączy elastycznych,
 • kompensatorów toru i ekranu, 
 • izolatorów wsporczych/przepustowych, 
 • podzespołów systemu suchego powietrza, 
 • innych. 

Modyfikacja/modernizacja przyłączy do transformatorów

Wymiana Transformatora Blokowego najczęściej niesie za sobą potrzebę wymiany przyłącza szynoprzewodu. Ograniczony czas postoju nie pozwala na ryzyko zastosowania niesprawdzonych rozwiązań. 

W tym wypadku nasi inżynierowie w krótkim czasie dokonują niezbędnych pomiarów istniejącego szynoprzewodu na obiekcie, koordynując projekt nowego przyłącza z producentem transformatora. 

Dzięki temu nowe przyłącze do transformatora wyprodukowane będzie na czas, a montaż odbędzie się bez niespodzianek. 
 

Regeneracja zacisków — srebrzenie 

W przypadku uszkodzenia powierzchni zacisków szynoprzewodów lub urządzeń, HOLDUCT oferuje możliwość' ich regeneracji wraz z srebrzeniem na obiekcie. 
 

Modernizacje starych systemów do nowych parametrów 

W przypadku potrzeby dokonania adaptacji istniejącego systemu do nowych parametrów wynikających np. ze zwiększenia mocy, HOLDUCT oferuje usługę modernizacji istniejącego systemu szynoprzewodów do nowych parametrów. 

Proces modernizacji polega na: 

 • analizie punktów krytycznych szynoprzewodu i przedstawieniu planu niezbędnych zmian w systemie, 
 • wykonaniu prac modernizacyjnych w ustalonych punktach. 

Oferowana usługa daje możliwość udzielenia gwarancji na cały modernizowany system szynoprzewodu. 
 

System Nadciśnienia Suchego Powietrza 

W trakcie wieloletniej pracy, szynoprzewody narażone są na spadek izolacji spowodowany wnikaniem do ich wnętrza wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza. 

HOLDUCT oferuje usługę uszczelnienia szynoprzewodu wraz z aplikacją Systemu Nadciśnienia Suchego Powietrza, dzięki czemu wymagany poziom izolacji szynoprzewodu będzie utrzymany bez względu na warunki pracy szynoprzewodu.