portal klienta

El. TURÓW Polska (ALSTOM)

Dostawa i montaż szynoprzewodów dla 6 bloków:

  • wyprowadzenie Mocy 24kV; 10(12)kA typu HOIO,
  • szynoprzewody zasilania podstawowego i rezerwowego 12kV; 2,5kA typu EHON,
  • szynoprzewody Niskiego Napięcia typu EUROBAR.

Powrót