portal klienta

Elektrownia Yanbu 2, Arabia Saudyjska

Dostawa i nadzór montażowy szynoprzewodów.

Wyprowadzenia Mocy 24 kV; 12 kA typu HOIO dla 3 bloków.

Powrót