portal klienta

Elektrownia Wodna MUSI 210MW, Indonezja

Dostawa i montaż szynoprzewodów. 

Wyprowadzenia Mocy 17,5 kV; 5 kA typu HOIO dla 3 bloków.

Powrót