portal klienta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby "Wzrost konkurencyjności spółki poprzez rozbudowę zaplecza maszyn i urządzeń o aktywa trwałe pozwalające na rozszerzenie oferty o 2 nowe produkty"

Beneficjent: Holduct Sp. z o. o.

Wartość projektu: 834.432,00PLN

Wartość dofinansowania: 337.500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013