portal klienta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby "Wzrost potencjału produkcyjnego i konkurencyjności poprzez robotyzację oraz wykorzystanie technologii e-biznes i ICT"

Beneficjent: Holduct Sp. z o. o.

Wartość projektu: 398.354,40PLN

Wartość dofinansowania: 163.260,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013