portal klienta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby "Wprowadzenie do oferty spółki nowego produktu w postaci innowacyjnego w skali kraju, wielkogabarytowego, wielkoprądowego szynoprzewodu, będącego odpowiedzią na zmieniające się potrzebny rynku".

Beneficjent: Holduct Sp. z o. o.

Wartość projektu: 1.786.452,00PLN

Wartość dofinansowania: 726.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013