portal klienta

Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody okrągłe typu EHON

Niesegregowane trójfazowe szynoprzewody okrągłe, w porównaniu za trójfazowymi szynoprzewodami prostokątnymi oraz kablami, stanowią bardziej ekonomiczne i jeszcze bardziej niezawodne rozwiązanie połączeń prądowych.

Głównymi cechami tego produktu są wysoka niezawodność i absolutna bezobsługowość. Te zalety zawdzięczamy technologii spawania torów prądowych oraz ekranu szynoprzewodu na etapie montażu. Pozwala to uniknąć połączeń skręcanych na całej długości szynoprzewodu. Dzięki temu szynoprzewód może zostać wykonany w stopniu ochrony IP65.

HOLDUCT dostarcza szynoprzewody trójfazowe zoptymalizowane pod potrzeby Klienta w celu uzyskania jak największych oszczędności poprzez:

 • redukcję strat,
 • redukcję czasu montażu,
 • konfigurację trasy szynoprzewodów i konstrukcji wsporczych.

Nasi inżynierowie służą wsparciem już na etapie tworzenia koncepcji projektu elektrowni.


 

ZESTAWIENIE CECH SZYNOPRZEWODÓW OKRĄGŁTCH I PROSTOKĄTNYCH
SZYNOPRZEWÓD PROSTOKĄTNY SZYNOPRZEWÓD OKRĄGŁY

Połączenia skręcane torów prądowych i obudowy

Problem:

 • Potrzeba okresowej kontroli połączeń skręcanych.
 • Potrzeba zastosowania dodatkowych włazów rewizyjnych będących potencjalnym miejscem nieszczelności – stopień ochrony maks. IP55.

Połączenia spawane torów prądowych i obudowy

Rozwiązanie:

 • bezobsługowa praca szynoprzewodu,
 • stopień ochrony IP65.

Równoległe rozmieszczenie torów prądowych.

Problem:

 • Niska odporność na działanie prądów zwarciowych wymaga gęstej zabudowy izolatorów wsporczych.

Symetryczne rozmieszczenie torów prądowych w obudowie co 120.

Rozwiązanie:

 • Wysoka odporność na działanie prądów zwarciowych – możliwość zwiększenia odległości pomiędzy izolatorami wsporczymi.

Stopień ochrony do IP55

Problem:

 • Brak możliwości zastosowania w ciężkich warunkach przemysłowych ze względu na niebezpieczeństwo wniknięcia wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza do wnętrza szynoprzewodu.ziałanie prądów zwarciowych wymaga gęstej zabudowy izolatorów wsporczych.

Stopień ochrony do IP65

Rozwiązanie:

Możliwość zastosowania instalacji nadciśnienia suchego powietrza umożliwiającej pewną i bezpieczną pracę szynoprzewodu w ciężkich warunkach przemysłowych o wysokim zapyleniu i zawilgoceniu.

Krótkie odcinki transportowe (ok. 4m) ze względu na niższą wytrzymałość mechaniczną.

Problem:

 • Dłuższy czas montażu ze względu na większą ilość punktów łączeniowych.
 • Mniejszy rozstaw konstrukcji wsporczych (co 3-4m) skutkujący zwiększoną ich ilością.

Odcinki transportowe o długości do 12m.

Rozwiązanie:

 • o ok.50% mniejsza ilość punktów łączeniowych na obiekcie skutkuje skróceniem czasu montażu.
 • Zwiększona odległość pomiędzy konstrukcjami wsporczymi  skutkuje redukcją ilości konstrukcji.

Budowa:

Trójfazowy szynoprzewód okrągły jest osłoniętym, samonośnym, chłodzonym naturalnie przewodem za izolacją powietrzną.

Trzy przewody fazowe zabudowane są symetrycznie we wspólnej obudowie i podparte na izolatorach wsporczych.

Taka konstrukcja pozwala na zredukowanie wpływu prądów zwarciowych na układ szynoprzewodów oraz zredukowanie do minimum emisji pola elektromagnetycznego.
Wyposażenie szynoprzewodu w układ nadciśnienia suchego powietrza zapewnia jego bezpieczną pracę w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, eliminując niebezpieczeństwo przedostania się wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza do wnętrza szynoprzewodu.

Szynoprzewód może być wykonany w wariancie za włazami rewizyjnymi oraz bez nich. Zastosowanie włazów rewizyjnych umożliwia kontrolę stanu izolatorów wsporczych oraz ich ewentualną wymianę.

Indywidualnie zaprojektowane konstrukcje wsporcze umożliwiają uzyskanie odległości nawet 12-30 metrów między poszczególnymi przęsłami.

Zakres dostawy:

 • szynoprzewód,
 • szynoprzewody odczepowe do transformatorów pomocniczych, dławików,
 • przyłącza do aparatury (generator, transformatory, wyłącznik generatora, szafy),
 • konstrukcje wsporcze,
 • szafy przekładników, odgromników, kondensatorów,
 • układ nadciśnienia suchego powietrza,
 • odłączniki wysokoprądowe.
   

Parametry elektryczne:

 • materiał toru prądowego: aluminium lub miedź,
 • materiał ekranu: aluminium,
 • prąd znamionowy: do 7kA,
 • napięcie znamionowe: do 36kV,
 • prąd zwarciowy: do 250kA
 • zastosowane normy: ANSI, IEC.
 • stopień ochrony: do IP65.
   

Zastosowanie w:

 • układach wyprowadzenia mocy za generatorów dla prądów do 7 kA i napięcia do 36 kV,
 • systemach rozdziału energii w przemyśle i energetyce,
 • petrochemii i chemii,
 • elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych,
 • elektrowniach wodnych,
 • elektrowniach „waste-to-energy”.

Powrót