portal klienta

Osadzarki miałowe

Osadzarka miałowa to urządzenie do wzbogacania urobku dzięki której w wskutek pulsującego działania wody urobek rozdziela się na warstwy ziaren. Ziarna węgla układają się w warstwie najwyższej, w dolnej zaś ziarna skały płonnej. Mieszanina ziaren o różnych ciężarkach właściwych, poddawana jest pulsacyjnemu działaniu wody na sitach koryta roboczego osadzarki. Pulsująca mieszanina w ośrodku wodnym rozdzielana jest na warstwy, której produkty wzbogacania wydziela się w poszczególnych przedziałach roboczych. Oferowana osadzarka zbudowana jest z trzech przedziałów roboczych o powierzchni użytkowej łoża do 30 m2. Przedziały osadzarki wyposażone są między innymi w zawory pulsacyjne, kolektor powietrza roboczego, kolektor powietrza sterującego - do sterowania procesem pulsacji wody oraz w zespoły odbioru produktów wzbogacania.

Podstawowe parametry techniczne Osadzarki RZN OM 21,5:

  • Wydajność500-600 t/h.
  • Ilość przedziałów roboczych 3 szt.
  • Całkowita powierzchnia robocza 21,5 m2.
  • Powietrze robocze125 m3/min.
  • Woda dolna400-800 m3/h.