portal klienta

Komorowe prasy filtracyjne

Prasy filtracyjne produkowane przez firmę HOLDUCT Sp. z o.o., która powstała w wyniku połączenia HOLDUCT Sp. z o.o., RUE Sp. z o.o. i Rybnickie Zakłady Naprawcze Sp. z o.o. wiodącego producenta tych urządzeń od 1973 r. Dzięki zastosowanym technologiom, funkcjonalność pras filtracyjnych znalazła szerokie zastosowanie w wielu branżach, począwszy od farmacji i kosmetyki, poprzez garbarnie, cukrownie, galwanizernie, oczyszczalnie ścieków, po górnictwo i inne sektory przemysłu. Głównym zadaniem pras filtracyjnych, jest odwadnianie osadów technologicznych, poprodukcyjnych oraz ścieków.

Spółka zapewnia Klientom kompleksowe usługi z zakresu prac projektowych węzłów filtracji, doboru parametrów techniczno - ruchowych pras filtracyjnych, kompletację wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego, dostawę wraz z montażem, rozruch, szkolenie i optymalizację procesu filtracji. Przeprowadzi również szeroko rozumiane modernizacje, poprzez wymianę pakietów filtracyjnych, modyfikację konstrukcji nośnej, zespołów hydraulicznych, jak i układów sterowania.

Istnieje możliwość wykonania prób filtracji przy wykorzystaniu mobilnej prasy testowej. Pozwala to na oszacowanie reprezentatywnych efektów filtracji oraz na ustalenie wydajności, dobór parametrów prowadzenia procesu, rodzaju tkaniny itp. Próby te jednoznacznie obrazują możliwe do osiągnięcia efekty filtracji.

Główne elementy prasy filtracyjnej stanowią:

 • konstrukcja nośna - stalowa,
 • układ hydrauliczny wyposażony w siłowniki oraz agregat zasilający,
 • pakiet płyt filtracyjnych komorowych lub membranowych wraz z konfekcjonowanymi tkaninami filtracyjnymi, układ przesuwu płyt filtracyjnych,
 • elektryczny układ zasilania,
 • układ sterowania pracą prasy.

Cykl pracy prasy inicjuje zamknięcie prasy i polega na ściśnięciu pakietu płyt filtracyjnych. Proces filtracji rozpoczyna się od wtłoczenia kolektorem nadawy do przestrzeni międzykomorowych, które zostały utworzone poprzez zamknięcie prasy. W przestrzeniach tych zwanych również komorami, następuje osadzanie się części stałych na tkaninach filtracyjnych będących równocześnie przegrodami, a powstający w trakcie filtracji odciek zostaje odprowadzony z płyty filtracyjnej indywidualnie lub centralnie na zewnątrz do kolektora (rynny), poprzez układ otworów w płycie filtracyjnej.

Proces filtracji prowadzi do stopniowego wypełniania się przestrzeni międzykomorowych osadem zwanym popularnie plackiem filtracyjnym. Po jego zakończeniu przy wykorzystaniu sprężonego powietrza następuje usunięcie pozostałości nadawy z kolektora nadawy. Mając na celu zwiększenie efektów filtracji wynikających z potrzeb procesów technologicznych, możliwe jest przeprowadzenie operacji przepłukiwania lub przedmuchiwania placków filtracyjnych.

Ostatnim etapem cyklu pracy prasy filtracyjnej jest jej rozładunek ręczny, a także mechaniczny polegający na sukcesywnym rozsuwaniu się poszczególnych płyt filtracyjnych. Wyniku tej operacji uformowany placek filtracyjny grawitacyjnie spada do kontenera albo na przenośnik taśmowy lub ślimakowy kończąc tym samym cykl filtracji.

Standardowe wyposażenie prasy obejmuje:

 • konstrukcję nośną prasy filtracyjnej, która wykonana jest ze stali węglowej zabezpieczonej powłoką lakierniczą, obejmującą:
  • głowicę stałą wraz z króćcami doprowadzającymi nadawę i odpływowymi filtratu,
  • głowicę cylindra wraz z siłownikiem hydraulicznym,
  • głowicę ruchomą dociskającą pakiet płyt filtracyjnych,
  • belki nośne na których zabudowany jest układ rozsuwu płyt,
 • pakiet płyt filtracyjnych, polipropylenowych, komorowych, membranowych lub w układzie kombinowanym na przemian płyta komorowa i membranowa. Możliwe są następujące formaty płyt: 400x400; 800x800, 1000x1000, 1200x1200, 1500x1500 oraz 1500x2000 mm,
 • pakiet tkanin filtracyjnych,
 • układ zamykania prasy realizowany ręcznie za pomocą śruby z gwintem trapezowym lub siłownika hydraulicznego z ręczną pompką hydrauliczną (format płyt 400x400 oraz 800x800 mm), bądź też automatycznie z wykorzystaniem siłownika hydraulicznego sterowanym z agregatu zasilającego,
 • układ przesuwu płyt filtracyjnych ręczny dla formatu 400x400 mm, bądź też mechaniczny dla pozostałego typoszeregu,
 • układ zasilania i sterowania prasy,
 • odbiór filtratu zamknięty kanałami technologicznymi, bądź indywidualny z każdej płyty do rynny odpływowej.


Na życzenie klienta prasy filtracyjne mogą być dodatkowo wyposażone w:

 • układ pompowania nadawy oparty na pompach wirowych,
 • klapy ociekowe uchylne zasilane elektrycznie bądź też hydraulicznie,
 • układ przemywania tkanin filtracyjnych,
 • układ wstępnego przygotowania nadawy dla osadów trudno odwadnianych przy wykorzystaniu stacji dozowania flokulanów,
 • urządzenia do odbioru placków filtracyjnych w postaci kontenerów, przenośników taśmowych bądź też ślimakowych,
 • mikroprocesorowy układ sterowania.