portal klienta

Dane rejestrowe

HOLDUCT Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4
41-404 Mysłowice, POLSKA

  • NIP: 638-10-36-729 
  • KRS: 0000193617
  • BDO: 000166812
  • Kapitał zakładowy: 1.136.580,00 PLN


Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego