portal klienta

Certyfikaty

Priorytetowym zadaniem HOLDUCT Sp. z o.o. w strategii rozwoju jest ukierunkowanie na trwały i zrównoważony rozwój, z pożytkiem dla Klientów, stron zainteresowanych i spółki. Sposobem realizacji tej strategii jest kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy efektywnością ekonomiczną oraz aspektami jakościowymi, środowiskowymi i BHP.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju spółka stale zwiększa nakłady na inwestycje ukierunkowane na zapewnienie wzrostu jakości swoich wyrobów i usług, polepszenie relacji spółki ze środowiskiem naturalnym oraz podniesienie na wyższy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Realizacja powyższej strategii wspierana jest przez wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony System Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego elementami są:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004
  • System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami norm PN-N-18001:2004

Należąca do GRUPY ZARMEN firma HOLDUCT Sp. z o.o. posiada certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość świadczonych usług, m.in.:

  • Certyfikat wydany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdzający spełnienie normy PN-EN ISO 9001 : 2009 - świadczący o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji i montażu szynoprzewodów oraz systemów transmisji energii elektrycznej.
  • Świadectwo Kwalifikacyjne Spawalniczej Komisji Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Certyfikat OHSAS 18001:2007 - przyznany przez United Registrat of Systems, potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezieczeństwem i Higieną Pracy z normą OHSAS 18001:2007 w zakresie projektowania, produkcji i montażu szynoprzewodów oraz systemów transmisji energii elektrycznej.

HOLDUCT Sp. z o.o. posiada liczne uprawnienia i certyfikaty wg uznanych norm oraz polski przepisów:

  • Uprawnienie nr UC-07-57-E/4-15 do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
  • Uprawnienie nr UC-07-57-N/4-15 do wykonywania napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
  • Uprawnienie nr UC-07-57-P/2-15 do wykonywania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.